Terveink a 2022-es év hátralevő részére

Krisztusban kedves Testvérek!

Tegnap volt a képviselő testület megbeszélése, amelyben rengeteg mindent át tudtunk nézni és meg tudtunk beszélni. Ezek fényében a következő programok várnak minket az év következő részében (ezeket majd vasárnap kis lapok formájában oda is adjuk Önöknek, illetve természetesen “a műsorváltozás jogát fenntartjuk”…)

Egyházközségünk programjai 2023 január 1-ig:

SZENTMISÉK:
Nov. 20. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman
Nov. 27. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman (diák mise)
Dec. 4. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman
Dec. 11. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman (diák mise)
Dec. 18. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman
Dec. 24. 00.00 Éjféli szentmise a Szent Colman templomban
Dec. 25. 8.30 Szent István 12.00 Szent Colman
Dec. 31. 17.00 Szent István – Év végi hálaadás
illetve a jubiláló házaspárok megáldása (5-10-15 év…)
Jan. 1. 08.30 Szent István 12.00 Szent Colman – Mária, Isten anyja

EGYÉB PROGRAMOK:
Nov. 27. 14.00 Fenyőfa állítás a Szent Colman templomban
Dec. 4. 11.00 Mikulás Piknik (Magyar Központ – Wantirna)
Dec. 9. 17.30 Mikulás est (Magyar Kultúrkör – Wellington road)
Dec. 10. 09.00 Szent István templom takarítása
Dec. 11. 14.00-17.00 Szent Colman templom takarítása
Dec. 18. 19.00 Gyertyafényes este (Magyar központ – Wantirna)
Dec. 21. 10.00 Szentmise Geelongban
(Hume Reserve CT. Bell Park a focipálya mellett – Arany kalász csoport)
Adventi gyertyagyújtások a 4 adott vasárnapi mise elején lesznek!

2023-as lapozós (12$) és egylapos (2,5$) naptár kapható
Fazekas Antalnál vagy a templomban Atyánál a készlet erejéig!

Tisztelettel kérem Egyházközségünk tagjait, hogy a fenti információkat minél több hittestvérünkkel és magyar rokonukkal osszák meg, hogy az ünnepi liturgiákat minél emelkedettebb lélekkel és nagyobb közösségben tudjuk ünnepelni! Természetesen nem megy minden elsőre zökkenőmentesen, de nagyon szépen haladunk. Kérem, hogy ünnepi időpontjaikat és programjaikat úgy tervezzék meg, hogy azokban Istennek is méltó helye legyen, akárcsak a családnak vagy a jó barátoknak!

Tisztelettel köszönöm meg mindenkinek, hogy segítik közösségünk épülését, szépülését és munkájukkal elősegítik annak fennmaradását!

Mindannyiuk számára áldott adventi készületet kívánva maradok tisztelettel:

Rev. Kiss Zsolt Attila – plébános

HISZEK!

SÍK SÁNDOR: HISZEK

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem:
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

Égnek és földnek testté vált frigyét
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.
Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.

Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.

“Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek: nem jutottok be a Mennyek országába!” (Máté evangéliuma 18,3)

Jézus nem hiába mondja ezt. De mondhatná bármelyik felnőtt: miért? Miben jobb egy gyermek, mint egy felnőtt? Hiszen kisebb, gyengébb, kevesebbet tud, alacsonyabb, játékosabb… miért lenne jobb Péternél egy gyermek? Első ránézésre érthetetlen a jézusi mondat, de ha kicsit belegondolunk…

Egy gyermek HISZ…

HISZ a szüleiben. Mindent elfogad tőlük és mindent elhisz nekik. Visszanevet rájuk és bízik bennük. Hozzájuk fordul bajaival és kéréseivel. Tudja, hogy náluk minden kérdésére választ talál.

HISZ embertársaiban. Legyenek azok családtagok, vagy valaki, akivel találkozik életében. Tanárok, nevelők, szomszédok. Őszinteséggel tud még fordulni a másik felé és nem kell alakoskodnia.

HISZ az egész világban. Hogy minden cukorka csak érte színes és édes, s hogy a neki készült játékok csak miatta készültek…

S ott vagyunk mi, FELNŐTTEK, akik úgy hisszük, hogy már eleget láttunk. Van fizetésünk, dolgozunk, vagy már nyugdíjasak vagyunk. Kijártuk az iskolákat, megszereztük a bizonyítványokat, a rólunk készült tablók pedig ki tudja, hogy melyik iskola falán (vagy pincéjében) porosodnak… Mi mosolygunk ezekre a gyermekekre és megkacagjuk táncaikat vagy homokból készült pogácsáikat. Megcsodáljuk képeiket, veszünk új játékot, nézünk velük mesét és hallgatjuk az ő meséiket az oviból, a suliból… s közben zajlik az élet.

De miben hiszünk mi? Sokan hisznek a horoszkópokban, pedig a csillagok nem tudnak rólunk. Mások a számok erejében, vagy a lottó esélyeiben. De van, aki abban, hogy a következő folyóban talál aranyat. Esetleg egy új fűszerben, egy jobb orvosban, egy minőségibb telefonban-autóban-karórában… szinte bármiben. Abban, hogy Elvis most is él, vagy hogy Jézus nem is élt. Hisznek a következő sör boldogító erejében vagy a csodakrémekben, amik mindent gyógyítanak. Hisznek… annyi mindenben…

Pedig csak egyben kellene…

Isten hozott a Regnum Marianum Plébánia honlapján!

Köszönjük, hogy ellátogatott a Regnum Mariánum Egyházközség honlapjára.

Közösségünk célja már több mint 60 éve, hogy a Melbourneben és Victoria államban élő Katolikus Magyarságnak biztosítsa a folyamatos lelkipásztori ellátást. Ez a munka az elmúlt évtizedek alatt nagy utat járt be, amelyben oly sok honfitársunknak voltak és vannak elévülhetetlen érdemei.

Történelmünk folyamán több helyszíne, temploma is volt közösségünknek a városban.

Jelenleg 2 templomban vagyunk elérhetők: a Balaclava-i St. Colman templomban és a Wantirna-i Szent István templomban.

A Regnum Marianum Magyarország régi elnevezése. Jelentése: Mária Országa, Mária Királysága. Az elnevezés Szent István idejéből származik:  az örökös nélkül maradt István király halála előtt a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta fel.

Szent István legendájából:

Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.

Aba-Novák Vilmos: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának
Aba-Novák Vilmos: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának