Mit csinál Zsolt atya egy héten?

2022. augusztus 17-e óta vagyok Ausztráliában, s a “betanulás” időszaka véget ért. Ez magában tartalmazta az összes szükséges okirat beszerzését, a helyszínek megismerését, meghatározó személyekkel való találkozásokat, a bal-oldali közlekedés megismerését és elsajátítását, s még sok apróbb dolgot.

Persze az alapok lerakása után már kialakul egy jól megszokott “rend”, amire tudok építeni és lehet foglalkozni már “új” dolgokkal is. Mindamellett a melbourne-i élet megköveteli a rugalmasságot és a távolságok miatt elkerülhetetlen “némi” csúszás, de épp ezért nagy segítség számomra, hogy ennyire megértően és segítőkészen állnak hozzá szolgálatomhoz.

Hétfő – nálam itt kezdődik a hét. Ilyenkor csendesebb napot szoktam tartani. Igyekszem a világ dolgait kicsit “hátrébb” tolni, hogy magamra is jusson idő. Ilyenkor szoktam olvasni, vagy moziba menni. Főzök, mosok – mert valakinek azt is kell, vagy kisebb ügyeket intézek. Bár napi szinten jönnek emailek, amikre válaszolgatok (szerencsére megy a gyorsgépírás), illetve szoktam magán szentségimádást tartani a templomban.

Keddtől szombatig minden reggel 9.00-kor van Szentmise a Szent Colman templomban, amit angolul kell elmondani. Ezeken néhány percben prédikálni is szoktam, csak hogy még jobban gyakoroljam a nyelvet. Ezek után sokszor hívnak betegekhez a város különböző kórházaiba, ahová inkább tömegközlekedéssel szoktam eljutni. (szinte mindegyiknél megáll busz ugyebár) Ilyenkor a buszokon-vonatokon van időm imádkozni (A Zsolozsmát a telefonon), vagy SNAP-et játszani. A héten rendszeresen jut idő TikTok videókat készíteni, ahol immár 70.000+ követő figyeli már gondolataimat.

A heti beosztásomat a temetések és beteglátogatások tarkítják, a héten csütörtökön például Mrena Terézia nővérünket kellett búcsúztatni a Szent István templomban, a következő héten kedden pedig Fazekas Margit nővérünkért imádkozunk és bocsátjuk utolsó útjára. Persze, ezek részét képezi a rokonokkal való személyes találkozás, majd a beszédeket meg kell írni, be kell gépelni, le kell fordítani (ebben nagy segítség a google translate – de ezt mindig le kell ellenőrizni, mert a he/she szavakat szívesen cserélgeti a rendszer), s ezeket a beszédeket oda szoktam adni a rokonoknak a temetés után.

Amikor házszentelésre kérnek fel, (rendszeresen van ilyen), akkor oda el kell jutni, beszélni, találkozni, megáldani a családok otthonát. Ahogy ígértem, kérem: szeretnék azalatt az idő alatt, míg itt vagyok – minden magyar család küszöbjén átlépni és köszönni: “Békesség e háznak!”

A hétköznapokon rendszeresen van a magyarok számára több helyen találkozó, ahol – ha időm engedi – meg szoktam jelenni. Egyrészt ezeken magyar ételeket főznek, amit sok helyen nem tudok megkapni. Másrészt van Bingo, ami nagyon megtetszett! S itt tudok magyarokkal találkozni, beszélgetni. Tegnap egy anyák napi programon tudtam részt venni, de sok program van a Magyar központban, vagy egyéb helyeken. Ezeket látogatni kell, itt emberekkel találkozni, beszélgetni.

Ezen programok között szinte repül a hét, és már meg is érkezett a szombat, ami: papot szorongat. Tartja a mondás, hiszen ilyenkor már a vasárnapra kell készülni. Prédikációt kell írni. Persze van szentmise 9.00-kor, aztán sokszor hívnak ilyenkor is házat szentelni, vagy jön a magyar iskola a templomhoz. Most A Kisherceg előadására készül a csapat, illetve jön az Anyák napja, s egyéb programok. Minden hónap első szombatján a Mária tisztelők csoportja jön ide szentmisére. Tartanak Szentségimádást, s egy lengyel atya jön szentmisét bemutatni, aki mindig így köszönt: “Jo napot!”

Vasárnap pedig 9.00-kor Wantirnában magyar szentmisét mutatok be, minden második héten 11.00-kor angol misét a Szent Colman templomban, 12.00-kor pedig ismét magyar szentmisét. Ez után lehet még vendéglátás, extra gyóntatás más templomokban. Este pedig 18.00 és 19.00 kezdettel pedig elsőáldozói és bérmálkozói felkészítés van az interneten keresztül… s aztán már vége is a hétnek. Jön a hétfő…

Húsvétra készülve

                                      

Kedves Hívek, kedves Magyarok!

Húsvét szép ünnepére készülve szeretnék egy szép hagyományt megújítani, újra felidézni. Ez pedig a locsolkodás. Amikor is Hústvét másod napján a férfiak/fiúk meglátogatják az asszonyokat/lányokat és meglocsolják őket. Ezzel az életet ünneplik, hiszen a férfi adója, a nő pedig befogadója annak. A víz az élet szimbóluma, a locsolásért kapott tojás pedig szintén.

Örülnék annak, hogyha a férfiak/fiúk az itt található versek közül valamelyiket megtanulnák, vagy legalább felolvasnák Húsvétkor, és ez után meglocsolnák szeretteiket, hölgy-ismerőseiket. S azért cserébe pedig kis ajándékkal, főtt-festett tojással kedveskednének az asszonyok/lányok. Elevenítsünk fel egy szép hagyományt!

-o-

Feltámadott Krisztus! Hirdesse szavam,

Áldott, szép Húsvétnak második napja van!

Elindultam én is, akár sok-sok társam,

És a legszebb rózsát immár megtaláltam!

Meglocsollak téged, megáld érte Isten!

Amíg élsz, az Úr karja mindenben segítsen!

Örömmel teszem, és nem is kérek mást,

Csak a legszebb, nékem őrzött húsvéti tojást!

                                       -o-

Meghalt Krisztus a kínos kereszten,

De feltámadt Húsvét hajnalán!

Elindultam hát, amint tehettem,

Mert tudom: itt lakik a legszebb leány!

Nem tévedtem el, jó helyen vagyok!

Orcámra ezért egy csókot kérek!

Megáldanak érte szent angyalok,

Jutalmunk legyen az örök élet!

                                       -o-

Kármel hegyén kinyílt egy csodaszép rózsa,

Korán keltem, a harmatot elhoztam róla!

Illata legyen öröme e háznak,

Élvezzék mindig áldását az Atyának!

Feltámadt Krisztus és boldogan néz reánk,

Mosolyával bátorít égi édesanyánk!

Húsvét másodnapján hol a legszebb rózsa?

Immár itt előttem! Ne legyek adósa!

                                       -0-

Nyílnak a kősziklák, szörnyen repedeznek!

Jézus halálára sokan emlékeznek!

Ma van Húsvét napjának második hajnala,

Locsolkodni indul a férfiak tábora!

Felmegyek én is Kánaán hegyére,

Koszorút kötök a leányok fejére!

Lányokat az Isten sokáig éltesse,

Holtuk után Mennybe felvitesse!

                                       -o-

Rózsa, rózsa, szép virágszál,

Szálló szélben hajladozzál,

Napsütésben nyiladozzál,

Meglocsollak: illatozzál!

                                       -o-

Lányok, lányok magyar lányok.

Rózsaharmat hulljon rátok.

Színes cseppje permetezzen,

Húsvét napja frissen éljen.

Lányok Lányok magyar lányok,

Illatos lesz az orcátok!

Mi jár érte bárki tudja:

Piros tojás mákos bukta!

                                       -o-

Jó az Isten, szent és áldott!

Megváltotta a világot

A Keresztről kínnal-vérrel!

A mennybe lelkünk így ér el!

Feltámadott harmadnapon,

Isten áldott szép hajnalon.

Ő az élet! Ő az Úr!

Hála felszáll, bú lehull!

Eljöttem, hogy elregéljem:

Aki hisz, többé ne féljen!

Megváltott az Isten minket,

Felvidítja szíveinket!

Asszonynépre áldás szálljon,

Itt, s szerte a nagyvilágon!

Szívükből élet fakadjon,

Ezt kérem! Szabad locsolnom?

                                       -o-

Mikor Jézus meghalt, megdördült az ég!

Temetését megsiratta sok-sok nemzedék.

Mikor eltemették, recsegett sok fa,

S Könnyező angyal mellett zokogott Mária!

Három nap telt csak el, és elmozdult a kő!

Mozgatta a névtelen, isteni erő!

A sírból pedig kilépett a mindenség Ura.

Szívünkre felvirradt Húsvét hajnala!

Asszony törölte le arcát a Keresztút alatt!

Asszonyok zokogtak arra, merre elhaladt.

A keresztnél ott állt Mária, a tiszta szűz,

Könnyei mögött égett-lángolt az anyai tűz!

Asszonyok látták meg az elmozdult követ!

Asszonyok, kik nem tudták, mi az, mi még jöhet!

Még féltek, hogy ellopták a sírból az Urat,

De szívük mélyén fellángolt a legszebb gondolat!

Nincs, ki Jézus útjába áll, semmi hadsereg!

Előtte a legbátrabb szív is megremeg!

Tudja minden emberfia, ki az igaz Úr,

Szavára a szív, a lélek… minden térdre hull!

Feltámadt az Úr Krisztus! Életre kelt a holt!

Ezért ünnep Húsvét! Hogy a Vég is meghajolt

Az örök Isten dicsőséges akarata nyomán!

Az élet urától lesz áldott minden jó leány!

Szabad-e locsolni?

A közösségépítés 5 pontja

Papi pályafutásom során már több plébánián bizonyíthattam be, hogy a közösségépítés 5 pontja mennyire fontos és elkerülhetetlen abban, hogy az addig “hamu alatt izzó” csoportok életre keljenek és lábra tudjanak állni. De fontos megjegyezni, hogy minden helynek megvan a maga varázsa és ereje, nehézsége és gyengéje, amiket ismerve nem biztos, hogy AZONNALI lesz az eredmény. De hogy LESZ eredmény, az biztos…

1 – KÖZÖS IMÁDSÁG

Az első a sorban, ami a katolikus közösséget építeni tudja, az a közös ima. Ahol az Istennek szentelt idő keretén belül, EGYÜTT dicsőítve őt tudunk úgy lelkileg épülni, hogy abban látszódjék egyszerre hitünk és együvé tartozásunk. Ez nem egyszerű módszer. Azért, mert megköveteli az odaszentelt időt, ami nem akármikor van. Vasárnap (általában) a szentmisén találkozva. Ez nem könnyű, mert abba a kevés szabad napba is belelép Isten az ő kívánságával. (Az Egyház 5 parancsa: 1 – “A vasárnapokat és ünnepnapokat Szentmisével és Pihenéssel szenteld meg!”) Valljuk meg, hogy ez nem könnyű. Felkelni, időben ott lenni, felkészültnek lenni, figyelni, részt venni a Szentmisén, szolgálni, hazamenni, főzni, vendégeket fogadni… ez valóban nem egyszerű, de rettentő kifizetődő. Lássuk azt az oldalát is, hogy az Istennek szentelt idő nem kidobott idő. Mert nincs ima, ami a porba hullana. Csak olyan van, ami az égbe száll…

2 – KÖZÖS MUNKA

A második részükben a közösen, produktívan eltöltött idő közösségépítő szerepére szeretnék rámutatni. Azok az öreg magyarok, akik anno együtt építették (szabadnapokon) a mostani magyar központot vagy templomot, mind a mai napig örömmel emlékeznek vissza arra, hogy milyen jó volt együtt dolgozni. Tervezni, látni előre és izzadva pakolni téglát, keverni maltert vagy festeni falat. Ilyen munka ma is van közösségeinkben, bár nem kell új épületeket építeni – hiszen már megvannak, – de más közös munkát tudunk végezni. Legyen az főzés, takarítás, bármilyen program előkészítése, tanítás. Sokféle módon tudunk együtt dolgozni, és a közösen végzett munka mindig összekovácsolja a csapatot. Akármennyire nem tetsző, bármennyire visszataszítónak látszó, mégis léleképítő, mert “építeni valamit” egyszerre egy külső feladat és egy belső megerősödés. Mert amit együtt, saját erőnkből építettünk tégláról-téglára, arra később együtt leszünk büszkék!

3 – KÖZÖS ÉTKEZÉS

Elsőre talán értelmetlennek tűnik, de az állatvilágban az itató az egyetlen olyan pont, ahol a gazella és az oroszlán megférnek egymás mellett. A közös étkezés az alap ösztönök között található, építő ösztön. Az emberi közösségekben a vendéglátás (agape), vagy a megemlékező étkezések (pl.: temetési tor) olyan pontok, ahol az asztal mellé ülve van idő beszélgetni, meghallgatni a másikat és hozzászólni. Véleményt cserélni, vagy csak elcsettinteni egy viccet. Ez a többi pontban nem nagyon található meg, de itt erre is jut “idő”. Ezért is tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy legyen időnk közösen étkezni. Mert akkor több idő jut meghallgatni a másikat. Vagy meghallgatni minket…

4 – KÖZÖS JÁTÉK

Sok emberben a játék fogalma megmarad ott, hogy nézi mások játékát. Amikor pedig a társasjátékok jönnek elő, akkor csodálkozva vakarja a fejét, forgatja a kártyákat vagy rendezgeti a bábukat maga előtt. A legtöbb embernek a játék időpocséklás, gyerekeknek való, felesleges mozzanat. De manapság a társasjátékozás már nem az, mint 30-50 évvel ezelőtt. A mai, modern játékok tehetnek bennünket uralkodóvá, aki a városát szeretné minél szebbnek látni (7 csoda), vagy királlyá, aki csak egy birodalmat akar minél értékesebbre építeni az 5×5-ös területén belül. (Kingdomino) De vannak ügyességi, reflexjátékok (SpotIt!), vagy gondolkodós stratégiai feladatokat elénk táróak. Meg persze a sakk – az örök játék. De a játék nem elfecsérelt idő. Manapság már komoly díjazású versenyeket tartanak, ahol hihetetlen izgalmakat élhet át a néző az interneten keresztül is. Vagy csak építgetheti az ő kicsi bolygóját A Kisherceg c. Exupery történet nyomán… S az így eltöltött idő (pillanat alatt elreppenő órákról beszélek, mikor az ember “belemerül”) kifizetődő. Mert a társasjátékok 3 dologra tanítanak meg minket:

1 – Megismerni és megtartani a szabályokat. (mint az életben…)

2 – Igyekezni jó döntéseket hozni, amikért plusz pontok járnak (mint az életben…)

3 – A végső pontozásnál nyerni… (mint az életben…)

5 – KÖZÖS ALVÁS

Az ásítás: ragadós… mert a közös alvásra indít. (ugye, most önök is ásítani fognak – bocsi…) Aludni otthon szoktunk. Megszoktuk, nem is aggódunk rajta. De ennek a közösségépítő ereje abban van, hogy megtapasztalva a fáradtságot (legyen az oka bármi) az együtt alvásban és a közös ébredésben rengeteg idő van, amit együtt töltünk el. A hangsúly itt az “együtt” szón van. A legtöbben nem nagyon szoktak máshoz menni aludni, vagy ha mégis, azt családi körön belül teszik. De például egy több napos kirándulás keretében imígyen rengeteg idő lesz, amit közösen tudnak eltölteni a részt vevők. Ahol nem kell az időt arra fordítani, hogy hazamenjünk aludni, ott sok mindenre lesz még idő. A közös alvás így lesz közösségépítő erő…

Utóirat

Egy táborban MIND AZ 5 megvan ezek közül…

Zsolt atya

HISZEK!

SÍK SÁNDOR: HISZEK

Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztus vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
Isten nevében vallomást teszek:
Hiszek.

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem:
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

Hiszek egy Istent, ki három személy,
Az élő Istent, aki bennem él,
S akiben élek, mozgok és vagyok,
Kinek tenyerén megsimulhatok.
Akinek rám is éber gondja van,
És cselekszik bennem és általam.
Aki mozdítja minden mozdulásom,
S én jóban-rosszban boldogan imádom
Intéző édes mély akaratát.
Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

Égnek és földnek testté vált frigyét
Hiszem a Krisztust, hiszem az Igét.
Akit az Atya örök óta szül,
És akiben szépséggé lesz a zűr.
Kinek emberré tetszett válnia,
Hogy Isten legyen az ember fia.
Ki hogy minden nap eljöhessen hozzánk,
Ízlelnünk adta a rejtelmes Ostyát.
Benne az élet és benne az út.
Hiszek Istenben, hiszem a Fiút.

Hiszem a Krisztus gyújtotta tüzet:
A Szellemet, aki a Szeretet.
Aki Szent Péter ajakán rivall,
Hegyeket bont, szíveket áthidal,
És hét csatornán csorgatja beléd
Az élesztő kegyelem kútfejét.
Ki tüzet gyújt az embergondolatnak,
Kiből fölébe nőhetsz tenmagadnak
És mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz.
Hiszek Istenben, hiszem a Szentlelket.

Hiszek, és tudom, honnan a hitem.
Házamat én kőszirtre építem.
Négy élőlény az erős alapok:
ember, oroszlán, sas, tulok.
Hallottam a piacon szólni Pált,
Hallottam Ágostont és Ottokárt,
Látom a szirten Péter kulcsait,
S bennem a mélyben, hallom döbbenettel:
Kimondhatatlan gerjedezésekkel
A Szentlélek sóhajtozik.
Ó tudom kinek, ó tudom kinek:
Én az eleven Istennek hiszek.

Élő hitemmel vagyok én szabad.
Mankó helyett kötöttem szárnyakat.
Ami akad a földön emberi,
Gazdag szívem testvérnek ismeri.
És ami túl az emberkörökön,
A végtelenség: ígért örököm.
És mikor üt a boldogságos óra,
Hogy befogadjon koporsóm gubója:
Hitem gyertyája utolsót remeg,
És Istennek ajánlom lelkemet.

“Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek: nem jutottok be a Mennyek országába!” (Máté evangéliuma 18,3)

Jézus nem hiába mondja ezt. De mondhatná bármelyik felnőtt: miért? Miben jobb egy gyermek, mint egy felnőtt? Hiszen kisebb, gyengébb, kevesebbet tud, alacsonyabb, játékosabb… miért lenne jobb Péternél egy gyermek? Első ránézésre érthetetlen a jézusi mondat, de ha kicsit belegondolunk…

Egy gyermek HISZ…

HISZ a szüleiben. Mindent elfogad tőlük és mindent elhisz nekik. Visszanevet rájuk és bízik bennük. Hozzájuk fordul bajaival és kéréseivel. Tudja, hogy náluk minden kérdésére választ talál.

HISZ embertársaiban. Legyenek azok családtagok, vagy valaki, akivel találkozik életében. Tanárok, nevelők, szomszédok. Őszinteséggel tud még fordulni a másik felé és nem kell alakoskodnia.

HISZ az egész világban. Hogy minden cukorka csak érte színes és édes, s hogy a neki készült játékok csak miatta készültek…

S ott vagyunk mi, FELNŐTTEK, akik úgy hisszük, hogy már eleget láttunk. Van fizetésünk, dolgozunk, vagy már nyugdíjasak vagyunk. Kijártuk az iskolákat, megszereztük a bizonyítványokat, a rólunk készült tablók pedig ki tudja, hogy melyik iskola falán (vagy pincéjében) porosodnak… Mi mosolygunk ezekre a gyermekekre és megkacagjuk táncaikat vagy homokból készült pogácsáikat. Megcsodáljuk képeiket, veszünk új játékot, nézünk velük mesét és hallgatjuk az ő meséiket az oviból, a suliból… s közben zajlik az élet.

De miben hiszünk mi? Sokan hisznek a horoszkópokban, pedig a csillagok nem tudnak rólunk. Mások a számok erejében, vagy a lottó esélyeiben. De van, aki abban, hogy a következő folyóban talál aranyat. Esetleg egy új fűszerben, egy jobb orvosban, egy minőségibb telefonban-autóban-karórában… szinte bármiben. Abban, hogy Elvis most is él, vagy hogy Jézus nem is élt. Hisznek a következő sör boldogító erejében vagy a csodakrémekben, amik mindent gyógyítanak. Hisznek… annyi mindenben…

Pedig csak egyben kellene…