Húsvétra készülve

                                      

Kedves Hívek, kedves Magyarok!

Húsvét szép ünnepére készülve szeretnék egy szép hagyományt megújítani, újra felidézni. Ez pedig a locsolkodás. Amikor is Hústvét másod napján a férfiak/fiúk meglátogatják az asszonyokat/lányokat és meglocsolják őket. Ezzel az életet ünneplik, hiszen a férfi adója, a nő pedig befogadója annak. A víz az élet szimbóluma, a locsolásért kapott tojás pedig szintén.

Örülnék annak, hogyha a férfiak/fiúk az itt található versek közül valamelyiket megtanulnák, vagy legalább felolvasnák Húsvétkor, és ez után meglocsolnák szeretteiket, hölgy-ismerőseiket. S azért cserébe pedig kis ajándékkal, főtt-festett tojással kedveskednének az asszonyok/lányok. Elevenítsünk fel egy szép hagyományt!

-o-

Feltámadott Krisztus! Hirdesse szavam,

Áldott, szép Húsvétnak második napja van!

Elindultam én is, akár sok-sok társam,

És a legszebb rózsát immár megtaláltam!

Meglocsollak téged, megáld érte Isten!

Amíg élsz, az Úr karja mindenben segítsen!

Örömmel teszem, és nem is kérek mást,

Csak a legszebb, nékem őrzött húsvéti tojást!

                                       -o-

Meghalt Krisztus a kínos kereszten,

De feltámadt Húsvét hajnalán!

Elindultam hát, amint tehettem,

Mert tudom: itt lakik a legszebb leány!

Nem tévedtem el, jó helyen vagyok!

Orcámra ezért egy csókot kérek!

Megáldanak érte szent angyalok,

Jutalmunk legyen az örök élet!

                                       -o-

Kármel hegyén kinyílt egy csodaszép rózsa,

Korán keltem, a harmatot elhoztam róla!

Illata legyen öröme e háznak,

Élvezzék mindig áldását az Atyának!

Feltámadt Krisztus és boldogan néz reánk,

Mosolyával bátorít égi édesanyánk!

Húsvét másodnapján hol a legszebb rózsa?

Immár itt előttem! Ne legyek adósa!

                                       -0-

Nyílnak a kősziklák, szörnyen repedeznek!

Jézus halálára sokan emlékeznek!

Ma van Húsvét napjának második hajnala,

Locsolkodni indul a férfiak tábora!

Felmegyek én is Kánaán hegyére,

Koszorút kötök a leányok fejére!

Lányokat az Isten sokáig éltesse,

Holtuk után Mennybe felvitesse!

                                       -o-

Rózsa, rózsa, szép virágszál,

Szálló szélben hajladozzál,

Napsütésben nyiladozzál,

Meglocsollak: illatozzál!

                                       -o-

Lányok, lányok magyar lányok.

Rózsaharmat hulljon rátok.

Színes cseppje permetezzen,

Húsvét napja frissen éljen.

Lányok Lányok magyar lányok,

Illatos lesz az orcátok!

Mi jár érte bárki tudja:

Piros tojás mákos bukta!

                                       -o-

Jó az Isten, szent és áldott!

Megváltotta a világot

A Keresztről kínnal-vérrel!

A mennybe lelkünk így ér el!

Feltámadott harmadnapon,

Isten áldott szép hajnalon.

Ő az élet! Ő az Úr!

Hála felszáll, bú lehull!

Eljöttem, hogy elregéljem:

Aki hisz, többé ne féljen!

Megváltott az Isten minket,

Felvidítja szíveinket!

Asszonynépre áldás szálljon,

Itt, s szerte a nagyvilágon!

Szívükből élet fakadjon,

Ezt kérem! Szabad locsolnom?

                                       -o-

Mikor Jézus meghalt, megdördült az ég!

Temetését megsiratta sok-sok nemzedék.

Mikor eltemették, recsegett sok fa,

S Könnyező angyal mellett zokogott Mária!

Három nap telt csak el, és elmozdult a kő!

Mozgatta a névtelen, isteni erő!

A sírból pedig kilépett a mindenség Ura.

Szívünkre felvirradt Húsvét hajnala!

Asszony törölte le arcát a Keresztút alatt!

Asszonyok zokogtak arra, merre elhaladt.

A keresztnél ott állt Mária, a tiszta szűz,

Könnyei mögött égett-lángolt az anyai tűz!

Asszonyok látták meg az elmozdult követ!

Asszonyok, kik nem tudták, mi az, mi még jöhet!

Még féltek, hogy ellopták a sírból az Urat,

De szívük mélyén fellángolt a legszebb gondolat!

Nincs, ki Jézus útjába áll, semmi hadsereg!

Előtte a legbátrabb szív is megremeg!

Tudja minden emberfia, ki az igaz Úr,

Szavára a szív, a lélek… minden térdre hull!

Feltámadt az Úr Krisztus! Életre kelt a holt!

Ezért ünnep Húsvét! Hogy a Vég is meghajolt

Az örök Isten dicsőséges akarata nyomán!

Az élet urától lesz áldott minden jó leány!

Szabad-e locsolni?