Isten hozott a Regnum Marianum Plébánia honlapján!

Köszönjük, hogy ellátogatott a Regnum Mariánum Egyházközség honlapjára.

Közösségünk célja már több mint 60 éve, hogy a Melbourneben és Victoria államban élő Katolikus Magyarságnak biztosítsa a folyamatos lelkipásztori ellátást. Ez a munka az elmúlt évtizedek alatt nagy utat járt be, amelyben oly sok honfitársunknak voltak és vannak elévülhetetlen érdemei.

Történelmünk folyamán több helyszíne, temploma is volt közösségünknek a városban.

Jelenleg 2 templomban vagyunk elérhetők: a Balaclava-i St. Colman templomban és a Wantirna-i Szent István templomban.

A Regnum Marianum Magyarország régi elnevezése. Jelentése: Mária Országa, Mária Királysága. Az elnevezés Szent István idejéből származik:  az örökös nélkül maradt István király halála előtt a Szent Koronát és az országot Szűz Máriának ajánlotta fel.

Szent István legendájából:

Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.

Aba-Novák Vilmos: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának
Aba-Novák Vilmos: Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának